Hotel je za izbrano datumsko obdobje zaprt.
Deluje za naslednje časovno obdobje.
Od (dd/mm): 01/04
Do (dd/mm): 05/11